Regulamin rezerwacji

 

REGULAMIN REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 75 76 18 053, 570 745 062 lub mailowo kontakt@karolinka-karpacz.pl
 2. Rezerwację dokonuje się na nazwisko osoby lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji. Wpłata zadatku oznacza potwierdzenie oraz akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz wysłanym mailem potwierdzeniu.
 4. Potwierdzona rezerwacji i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 100% wartości wykupionej usługi.
 5. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 48H od momentu dokonania rezerwacji chyba, że potwierdzenie rezerwacji stanowi inaczej.
 7. Zadatek za rezerwację jest bezzwrotny. Hotel zachowuje zadatek na mocy art. 394 par. 1 i 2 KC.
 8. Faktura VAT na zadatek jest wystawiana w ciągu 7 dni od wpłaty po wcześniejszym zgłoszeniu. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę a nie osobę fizyczną rezerwujący zobligowany jest do podania danych firmy podczas dokonywania rezerwacji. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury vat na firmę.
 9. Pozostała kwota do zapłaty płatna jest w dniu przyjazdu.
 10. Hotel zobowiązany jest do pobierania opłaty klimatycznej, którą przekazuje na rzecz Urzędu Miasta w Karpaczu. Kwota opłaty zgodnie z obowiązującą stawka płatna gotówką w Recepcji Hotelu.
 11. Niestawienie się gościa w Hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczna z anulacją rezerwacji z pobytu, jeśli gość wcześniej nie powiadomił Recepcji. (rezerwacja z zadatkiem)
 12. Niestawienie się gościa w Hotelu do godziny 22.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (rezerwacje bez zadatku).
 13. Zmiana terminu – nie dotyczy Pakietów okazjonalnych typu : Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester. Zmiany terminów w pakietach wiosennych, letnich, jesiennych oraz zimowych są możliwe w okresie, w którym obowiązuje dany pakiet na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana terminu może być dokonana jednorazowo przez jednego klienta.
 14. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, korzystanie z niektórych udogodnień może być ograniczone lub całkowicie uniemożliwione za sprawą obowiązujących zaleceń i restrykcji wprowadzanych rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Hotel Karolinka nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości udostępnienia Gościom poszczególnych stref – reklamacje oraz rezygnacje z pobytu nie będą z tego tytułu rozpatrywane.